PALLET GỖ SX THEO YÊU CẦU

Pallet gỗ Tràm mới 100%:1100*1100mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%:1145.1145.140mm(Heat treatment)-Pallet xuất khẩu.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%:1200*1200mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%:1250.1250.140mm.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ tràm mới 100%:1250.1250mm(một mặt kín)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%:1460.830.145mm(Hàng thiết kế và sản xuất theo yêu cầu)

Giá bán : Liên hệ

PALLET GỖ TRÀM MỚI 100%:900.1350MM(HEAT TREATMENT)-PALLET XUẤT KHẨU.

Giá bán : Liên hệ

PALLET GỖ TRÀM MỚI 100%:950.1250MM(HEAT TREATMENT)-PALLET XUẤT KHẨU.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 2100*2100mm(Hàng sản xuất theo yêu cầu quá khổ)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm sấy khô 1200*1500mm(Sản Phẩm sản xuất theo yêu cầu của Tập đoàn Cafe Trung Nguyên)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Xà Cừ

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Xà Cừ (Sản phẩm tiêu biểu được sự lựa chon của tập đoàn Thành Thành Công)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Xà Cừ 1200*1500mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Xà Cừ mới 100%

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Xà Cừ mới 100%(Hàng sx theo đơn)1600.1200.150mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Xà Cừ mới 100%:1150.1150MM

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ xà cừ mới sản xuất theo yêu cầu.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ xà cừ:1200*1800mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ xuất khẩu 1300.1100mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ:960.960mm(Hàng mới 100%) sử dụng cho xuất khẩu may mặc.

Giá bán : Liên hệ

Pallet kết hợp từ ván ép và gỗ Tràm tạo thành sản phẩm có bề mặt phẳng và khít tuyệt đối

Giá bán : Liên hệ

Pallet Thùng ván ép.

Giá bán : Liên hệ

Pallet tiêu chuẩn Châu Âu(800*1200*144mm)

Giá bán : Liên hệ

PALLET XUẤT CONT SẤY KHÔ ĐẠT ĐỘ ẨM(1120.1120.150MM)

Giá bán : Liên hệ

Pallet được sản xuất từ ván ép.

Giá bán : Liên hệ

SẢN PHẨM PALLET THÙNG(Theo yêu cầu)

Giá bán : Liên hệ

Thùng gỗ thông

Giá bán : Liên hệ

BẢN ĐỒ
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU