PALLET GỖ SX THEO YÊU CẦU

Pallet kết hợp từ ván ép và gỗ Tràm tạo thành sản phẩm có bề mặt phẳng và khít tuyệt đối

Giá bán : Liên hệ

Pallet Thùng ván ép.

Giá bán : Liên hệ

Pallet tiêu chuẩn Châu Âu(800*1200*144mm)

Giá bán : Liên hệ

PALLET XUẤT CONT SẤY KHÔ ĐẠT ĐỘ ẨM(1120.1120.150MM)

Giá bán : Liên hệ

Pallet được sản xuất từ ván ép.

Giá bán : Liên hệ

SẢN PHẨM PALLET THÙNG(Theo yêu cầu)

Giá bán : Liên hệ

Thùng gỗ thông

Giá bán : Liên hệ

BẢN ĐỒ
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU