PALLET GỖ SX THEO YÊU CẦU

Pallet gỗ 1000*1200*125mm(Pallet sản xuất theo yêu cầu)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ 1600.1500mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ mới 100%(1000*1060mm)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ sản xuất mới 100%(hàng xuất khẩu của tập đoàn thức ăn gia súc)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm 800*1200mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%

Giá bán : Liên hệ

Pallet Gỗ tràm mới 100% 1500.1500mm Hàng lưu kho chất lượng cao(SX theo yêu cầu)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%(1000*1200mm)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ tràm mới 100%(1000*1350mm)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%(1040*1040mm)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%(1200*1500mm)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%(Hàng SX theo đơn)1000*1200mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%(Loại lồi đầu)

Giá bán : Liên hệ

PALLET GỖ TRÀM MỚI 100%(MẶT KHÍT)SỬ DỤNG TRÊN KỆ CAO.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%:1000*1200mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ tràm mới 100%:1000*1200mm(SP SX theo yêu cầu của công ty mỹ Phẩm)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%:1100*1100mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%:1200*1200mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 2100*2100mm(Hàng sản xuất theo yêu cầu quá khổ)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm sấy khô 1200*1500mm(Sản Phẩm sản xuất theo yêu cầu của Tập đoàn Cafe Trung Nguyên)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Xà Cừ

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Xà Cừ (Sản phẩm tiêu biểu được sự lựa chon của tập đoàn Thành Thành Công)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Xà Cừ 1200*1500mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Xà Cừ mới 100%

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ xà cừ mới sản xuất theo yêu cầu.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ xà cừ:1200*1800mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet kết hợp từ ván ép và gỗ Tràm tạo thành sản phẩm có bề mặt phẳng và khít tuyệt đối

Giá bán : Liên hệ

Pallet tiêu chuẩn Châu Âu(800*1200*144mm)

Giá bán : Liên hệ

PALLET XUẤT CONT SẤY KHÔ ĐẠT ĐỘ ẨM(1120.1120.150MM)

Giá bán : Liên hệ

Pallet được sản xuất từ ván ép.

Giá bán : Liên hệ

BẢN ĐỒ
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU