PALLET CHỊU LỰC

Pallet 1000*1200*150mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet 1000*1200*150mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet 1100*1100*150(Xám Khuyết)

Giá bán : Liên hệ

Pallet 1100*1100*150mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet 1100*1100*150mm

Giá bán : Liên hệ

Pallet nhựa mới 100% chịu lực tốt.

Giá bán : Liên hệ

Pallet nhựa mới 100%(HDPE nguyên sinh)-Loại lõi sắt.

Giá bán : Liên hệ

BẢN ĐỒ
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU