Pallet gỗ Tràm mới 2100*2100mm(Hàng sản xuất theo yêu cầu quá khổ)

Pallet gỗ Tràm mới 2100*2100mm(Hàng sản xuất theo yêu cầu quá khổ)

Pallet gỗ Tràm mới 2100*2100mm(Hàng sản xuất theo yêu cầu quá khổ)

Mã sản phẩm :

Lượt xem : 559

Liên hệ

PL FUKUVI

Sản phẩm cùng loại

Pallet gỗ Tràm mới 100%(Pallet khuyết đố nâng 4 hướng)

Giá bán : Liên hệ

PALLET GỖ TRÀM MỚI 100%:900.1350MM(HEAT TREATMENT)-PALLET XUẤT KHẨU.

Giá bán : Liên hệ

PALLET GỖ TRÀM MỚI 100%:950.1250MM(HEAT TREATMENT)-PALLET XUẤT KHẨU.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%:1145.1145.140mm(Heat treatment)-Pallet xuất khẩu.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ tràm mới 100%:1000.1200.154mm.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ tràm mới 100%:1000.1200.140mm(Loại sử dụng 2 mặt)

Giá bán : Liên hệ

BẢN ĐỒ
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU