Pallet gỗ Tràm mới 100%(1200.1000.170mm)

Pallet gỗ Tràm mới 100%(1200.1000.170mm)

Pallet gỗ Tràm mới 100%(1200.1000.170mm)

Mã sản phẩm :

Lượt xem : 291

Liên hệ

Pallet Voi tràm mới 100%:

1200.1000.170mm.

e235f09ea351400f1940 610081a7d26831366879 0a67bac9e9060a585317 5e378686d54936176f58 79ef663c35f3d6ad8fe2 293e6fe13c2edf70863f 1

Thông số ít

Ván mặt: 1000.90.20mm = 11 thanh

Ván đỉnh: 1200,90,25mm = 3 thanh

Gù mì: 180,90,95mm = 6 gù

150,90,95mm = 3 gù

Ván khóa từ: 1000,90,25mm = 2 thanh

1020,90,25mm = 3 thanh

Pallet Hồi liên kết với nhau 7.4mm

Khử Tiết ISPM15 + hấp dẫn hạ giá 25-30%.

Là pallet pallet Tải cao, tổng hợp cho lưu kho

Ứng dụng trong kho |

Liên quốc: 0936929094 Ms Nga Dong (Zalo + facebook)

Email: palletbaoduy @ gmail

http://palletbaoduy.com/

Sản phẩm cùng loại

Pallet gỗ Tràm mới 100%(Pallet khuyết đố nâng 4 hướng)

Giá bán : Liên hệ

PALLET GỖ TRÀM MỚI 100%:900.1350MM(HEAT TREATMENT)-PALLET XUẤT KHẨU.

Giá bán : Liên hệ

PALLET GỖ TRÀM MỚI 100%:950.1250MM(HEAT TREATMENT)-PALLET XUẤT KHẨU.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%:1145.1145.140mm(Heat treatment)-Pallet xuất khẩu.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ tràm mới 100%:1000.1200.154mm.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ tràm mới 100%:1000.1200.140mm(Loại sử dụng 2 mặt)

Giá bán : Liên hệ

BẢN ĐỒ
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU