PALLET GỖ TRÀM MỚI 100% (HÀNG XUẤT KHẨU THỊ TRƯỜNG MỸ)

PALLET GỖ TRÀM MỚI 100% (HÀNG XUẤT KHẨU THỊ TRƯỜNG MỸ)

PALLET GỖ TRÀM MỚI 100% (HÀNG XUẤT KHẨU THỊ TRƯỜNG MỸ)

Mã sản phẩm :

Lượt xem : 162

Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%:

1320.950.120mm

Loại pallet được sấy khô độ ẩm <=20%,

Được sử lý theo tiêu chuẩn ISPM15 heat treatment (HT)

20190325_10563320190323_11582420190323_11585320190323_11590820190323_11593920190323_11575320190323_115730

Sản phẩm cùng loại

Pallet gỗ tràm mới 100%(1145.1145mm)/Pallet gỗ sản xuất theo yêu cầu.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%(Pallet khuyết đố nâng 4 hướng)

Giá bán : Liên hệ

PALLET GỖ TRÀM MỚI 100%:900.1350MM(HEAT TREATMENT)-PALLET XUẤT KHẨU.

Giá bán : Liên hệ

PALLET GỖ TRÀM MỚI 100%:950.1250MM(HEAT TREATMENT)-PALLET XUẤT KHẨU.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%:1145.1145.140mm(Heat treatment)-Pallet xuất khẩu.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ tràm mới 100%:1000.1200.154mm.

Giá bán : Liên hệ

BẢN ĐỒ
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU