Pallet gỗ Tràm 100% New(1200.1200mm)

Pallet gỗ Tràm 100% New(1200.1200mm)

Pallet gỗ Tràm 100% New(1200.1200mm)

Mã sản phẩm :

Lượt xem : 281

Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%:1200.1200mm

Theo bản vẽ yêu cầu.

PL120.120 BV 20190301_101446 20190301_101505 20190301_101528 20190301_101556 20190301_101635

Sản phẩm cùng loại

Pallet gỗ Tràm mới 100%:1250.1250.140mm.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ mới 100% 900.1150mm (Hàng tiêu chuẩn)

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ tràm mới 100%(1145.1145mm)/Pallet gỗ sản xuất theo yêu cầu.

Giá bán : Liên hệ

Pallet gỗ Tràm mới 100%(Pallet khuyết đố nâng 4 hướng)

Giá bán : Liên hệ

PALLET GỖ TRÀM MỚI 100%:900.1350MM(HEAT TREATMENT)-PALLET XUẤT KHẨU.

Giá bán : Liên hệ

PALLET GỖ TRÀM MỚI 100%:950.1250MM(HEAT TREATMENT)-PALLET XUẤT KHẨU.

Giá bán : Liên hệ

BẢN ĐỒ
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU